ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ วัดเซนกาคุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 AP急行 快特 有料列車 AP快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  普通
  京急本線
  สนามบินนาริตะ
 • 5

 • 28
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  39
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  51
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 6

 • 05
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  11
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  19
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  42
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  49
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
 • 7

 • 00
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  09
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  11
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  15
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  20
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  24
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  35
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  40
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซซากุระ
  45
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  58
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
 • 8

 • 03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  18
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  29
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  35
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  50
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  54
  有料列車
  モーニング・ウィング5号
  วัดเซนกาคุจิ
  59
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 9

 • 03
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  12
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  18
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  23
  特急
  京急本線特急
  เคเซซากุระ
  27
  特急
  京急本線特急
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  33
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  43
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  53
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  58
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 01
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  09
  快特
  京急本線快特
  อินไซมากิโนะฮาระ
  12
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  20
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  23
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  28
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  33
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  39
  快特
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  43
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 11

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 13

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 15

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 16

 • 00
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  07
  快特
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  19
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  28
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  38
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  45
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  50
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  55
  特急
  京急本線特急
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 17

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  06
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  18
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  30
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  35
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  40
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  52
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  56
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 18

 • 01
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  12
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  16
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  20
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  38
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  51
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  55
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 19

 • 05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  11
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  15
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  28
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  35
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซซากุระ
  49
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  55
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 20

 • 04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  26
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  โซโกะซันโด
  29
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  41
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  48
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
 • 21

 • 03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  09
  快特
  京急本線快特
  อินไซมากิโนะฮาระ
  12
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  28
  快特
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  32
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  41
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  48
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  59
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
 • 22

 • 02
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  31
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  38
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  46
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  59
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 23

 • 07
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  31
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
 • 0

 • 00
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ