ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ วัดเซนกาคุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 AP急行 快特 AP快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  普通
  京急本線
  สนามบินนาริตะ
 • 5

 • 28
  特急
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  56
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 6

 • 05
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  16
  特急
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  47
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  53
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  57
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 7

 • 02
  特急
  京急本線特急
  อินไซมากิโนะฮาระ
  08
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  17
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  37
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  47
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  57
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 03
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  18
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  33
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  37
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  42
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  53
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  57
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
 • 9

 • 03
  特急
  京急本線特急
  เคเซซากุระ
  07
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  13
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  17
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  22
  特急
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  36
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  40
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  47
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  57
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 03
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  07
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  18
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 11

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 13

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 15

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 17

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 19

 • 04
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  特急
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  32
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  37
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  47
  快特
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  52
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  57
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 20

 • 02
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  07
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  22
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  27
  快特
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  32
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  37
  特急
  京急本線特急
  อินไซมากิโนะฮาระ
  42
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  47
  快特
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  52
  特急
  京急本線特急
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  57
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 21

 • 02
  特急
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  06
  快特
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  17
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  26
  快特
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  37
  特急
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  46
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  59
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 22

 • 08
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  快特
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  50
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อาโอโตะ
 • 23

 • 01
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  08
  特急
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  16
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  31
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ