ชินากาว่า

คิตะชินากาว่า
วัดเซนกาคุจิ

สายหลักเคกีว สำหรับ วัดเซนกาคุจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 5

 • 28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  51
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 6

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  33
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 7

 • 00
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  40
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซซากุระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 8

 • 03
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  13
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  モーニング・ウィング5号
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 9

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  08
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซซากุระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  53
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  58
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  23
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  33
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  43
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 11

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 12

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 13

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 14

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 15

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  07
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 17

 • 02
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  13
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  25
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  45
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  56
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 18

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  05
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  16
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  25
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  55
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  15
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  44
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซซากุระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  48
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  55
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 20

 • 04
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  41
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 21

 • 03
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  21
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  41
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 22

 • 02
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  23
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โซโกะซันโด
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  59
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 23

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  14
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  ชานชาลา: 2番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 0

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป