ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกฮาม่า/สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快特 AP急行 AP快特 有料列車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  34
  普通
  京急本線
  เกย์คิวคุริฮามะ
  41
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  44
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 6

 • 01
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  10
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  22
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  29
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  37
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  41
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  44
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  48
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
  53
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  55
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 7

 • 01
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  08
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  10
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  13
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  29
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  35
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  42
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  53
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  57
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 8

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  03
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  08
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  12
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  13
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  18
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  24
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  28
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  31
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  33
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  35
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  38
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  45
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  49
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
 • 9

 • 00
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  25
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  31
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  37
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  38
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 10

 • 02
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  17
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  25
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  32
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  36
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  42
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  53
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 11

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 12

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 13

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 14

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 15

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  49
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  54
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16

 • 04
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  09
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  11
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  23
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  28
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  35
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  38
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  44
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  49
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  53
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  58
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 17

 • 00
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  08
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  19
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  21
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  29
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  30
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  33
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  39
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  40
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  49
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  53
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 18

 • 00
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  09
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  29
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  30
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  33
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  39
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  40
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  45
  有料列車
  イブニング・ウィング2号
  เกย์คิวคุริฮามะ
  49
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 19

 • 00
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  有料列車
  イブニング・ウィング4号
  เกย์คิวคุริฮามะ
  09
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  10
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  有料列車
  イブニング・ウィング6号
  เกย์คิวคุริฮามะ
  29
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  32
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  35
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  40
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  有料列車
  イブニング・ウィング8号
  มิซากิกุจิ
  49
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  51
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  55
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 20

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  有料列車
  イブニング・ウィング10号
  มิซากิกุจิ
  10
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  12
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  16
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  25
  有料列車
  イブニング・ウィング12号
  มิซากิกุจิ
  28
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  30
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  40
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  45
  有料列車
  イブニング・ウィング14号
  มิซากิกุจิ
  49
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  59
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 21

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  有料列車
  イブニング・ウィング16号
  มิซากิกุจิ
  09
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  10
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  โฮริโนะอุจิ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  32
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  40
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  51
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  56
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
 • 22

 • 01
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  10
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  12
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  15
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  24
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  34
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  37
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 23

 • 02
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  03
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  10
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  15
  特急
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  18
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  25
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  32
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  36
  普通
  京急本線
  คามิโอโอะกะ
  45
  特急
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  47
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  53
  特急
  京急本線特急
  คานากาว่าชินมาจิ
  59
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 0

 • 02
  特急
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  06
  普通
  京急本線
  เคกีวคาวะซากิ