ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกฮาม่า/สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快特 AP急行 AP快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  09
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  28
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  43
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 6

 • 01
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  11
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  22
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  42
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  57
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 7

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  24
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  28
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  31
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  38
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  49
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 8

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  30
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  33
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  40
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  53
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  58
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 9

 • 00
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  03
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  10
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  11
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  19
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  24
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  31
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  40
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  44
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  52
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 10

 • 01
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  14
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  31
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 11

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 12

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 13

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
 • 14

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 15

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 16

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 17

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 18

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  10
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  特急
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 19

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  01
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  11
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  21
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  31
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  41
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  51
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20

 • 00
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  01
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  11
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  21
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  31
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  41
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  51
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 21

 • 01
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  11
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  14
  快特
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  31
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  40
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  49
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  53
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 22

 • 00
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  02
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  07
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  特急
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  15
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  21
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  23
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  25
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  58
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23

 • 00
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  05
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  08
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
  11
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  14
  特急
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  20
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  23
  特急
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  29
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  普通
  京急本線
  คามิโอโอะกะ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  特急
  京急本線特急
  คานากาว่าชินมาจิ
  49
  普通
  京急本線
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 0

 • 00
  特急
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  06
  普通
  京急本線
  เคกีวคาวะซากิ