ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ วัดเซนกาคุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สนามบินนาริตะ
 • 5

 • 28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  51
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 6

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
 • 7

 • 00
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  20
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  40
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซซากุระ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
 • 8

 • 03
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  モーニング・ウィング5号
  วัดเซนกาคุจิ
  59
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 9

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  18
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซซากุระ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  53
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  58
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินไซมากิโนะฮาระ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  23
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  33
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 11

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 13

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 15

 • 04
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  19
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  44
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  54
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  07
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  19
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  50
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 17

 • 02
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  13
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  45
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  56
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 18

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  05
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  16
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  55
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  15
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซนาริตะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  28
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อินบะนิฮนอิได
  35
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซซากุระ
  48
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  อาโอโตะ
  55
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 20

 • 04
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  14
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  20
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซนาริตะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  41
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
 • 21

 • 03
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อินบะนิฮนอิได
  12
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซนาริตะ
  21
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินนาริตะ
  32
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  41
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เคเซนาริตะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อาโอโตะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
 • 22

 • 02
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินนาริตะ
  23
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  อาโอโตะ
  38
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  โซโกะซันโด
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  49
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  59
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 23

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  14
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
  31
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  อินบะนิฮนอิได
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  วัดเซนกาคุจิ
 • 0

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เคเซทาคาซาโกะ