ชินากาว่า

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกฮาม่า/สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  28
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  54
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 6

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 7

 • 02
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  13
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  21
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  31
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  42
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 8

 • 02
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  23
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  33
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  43
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  53
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  03
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  14
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  24
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  28
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 10

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 11

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 12

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 13

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
 • 14

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 15

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 16

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 17

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 18

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  05
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  25
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  45
  AP快特
  京急本線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 19

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  04
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  14
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  34
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  54
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  04
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  14
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  34
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  54
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  04
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  14
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  34
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  58
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  13
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  23
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  55
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  58
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  23
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  29
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คามิโอโอะกะ
  42
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  คานากาว่าชินมาจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 0

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  เคกีวคาวะซากิ