ชินากาว่า

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 特別快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 44
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 6

 • 11
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  45
  特急
  ひたち1号
  อิวากิ
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 7

 • 09
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  12
  特急
  湘南2号
  โตเกียว
  15
  特急
  ときわ51号
  ทาคาฮางิ
  19
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  22
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  特急
  湘南4号
  โตเกียว
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  43
  特急
  ひたち3号
  เซ็นได
  46
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  48
  特急
  湘南6号
  โตเกียว
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 8

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  03
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  11
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  19
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  22
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  43
  特急
  ひたち5号
  อิวากิ
  46
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  56
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 9

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  04
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  特急
  湘南12号
  โตเกียว
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ55号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  24
  特急
  湘南14号
  โตเกียว
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち7号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  52
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 10

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  14
  特急
  ときわ57号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち9号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 11

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ59号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち11号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 12

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ61号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  42
  特急
  踊り子4号
  โตเกียว
  45
  特急
  ひたち13号
  เซ็นได
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 13

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ63号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち15号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 14

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ65号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  特急
  踊り子8号
  โตเกียว
  43
  特急
  踊り子8号
  โตเกียว
  45
  特急
  ひたち17号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
 • 15

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ67号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  特急
  踊り子10号
  โตเกียว
  45
  特急
  ひたち19号
  เซ็นได
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
 • 16

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ69号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  31
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  42
  特急
  サフィール踊り子2号
  โตเกียว
  45
  特急
  ひたち21号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 17

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  02
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  09
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ71号
  คัตสึตะ
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  43
  特急
  踊り子16号
  โตเกียว
  43
  特急
  踊り子16号
  โตเกียว
  45
  特急
  ひたち23号
  อิวากิ
  48
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ73号
  ทาคาฮางิ
  22
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち25号
  อิวากิ
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 19

 • 06
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  15
  特急
  ときわ75号
  คัตสึตะ
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  22
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち27号
  อิวากิ
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  54
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 20

 • 07
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  15
  特急
  ときわ77号
  ทาคาฮางิ
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  32
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ひたち29号
  อิวากิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  54
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 21

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  02
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ79号
  คัตสึตะ
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  39
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  45
  特急
  ときわ81号
  ทาคาฮางิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  มาเอะบาชิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22

 • 06
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  11
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  15
  特急
  ときわ83号
  สึชิอุระ
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  32
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  34
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  45
  特急
  ときわ85号
  คัตสึตะ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  56
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 23

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว