ชินากาว่า

ชินโยโกฮาม่า
โตเกียว

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โคดาม่า โนโซมิ ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 00
  โคดาม่า
  こだま800号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  30
  โคดาม่า
  こだま804号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  53
  โคดาม่า
  こだま808号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ498号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 8

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ268号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  ฮิการิ
  ひかり630号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  โคดาม่า
  こだま812号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ200号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  20
  โนโซมิ
  のぞみ280号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  23
  โคดาม่า
  こだま814号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ202号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  35
  ฮิการิ
  ひかり632号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  45
  โนโซมิ
  のぞみ66号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  47
  โคดาม่า
  こだま818号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ68号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 9

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ288号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  02
  ฮิการิ
  ひかり634号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ204号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ292号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  23
  โคดาม่า
  こだま700号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり636号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ206号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま822号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  44
  โนโซมิ
  のぞみ296号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ208号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 10

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり638号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ210号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま702号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  14
  โนโซมิ
  のぞみ302号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ212号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ306号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり640号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま704号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  44
  โนโซมิ
  のぞみ110号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  47
  โนโซมิ
  のぞみ310号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ214号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 11

 • 02
  โคดาม่า
  こだま824号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  06
  ฮิการิ
  ひかり642号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま706号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  14
  โนโซมิ
  のぞみ314号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ316号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ318号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ114号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま708号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  44
  โนโซมิ
  のぞみ320号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  47
  โนโซมิ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ324号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 12

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり644号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま710号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  14
  โนโซมิ
  のぞみ326号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ88号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり502号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ116号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま712号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  44
  โนโซมิ
  のぞみ332号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ120号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 13

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり646号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま714号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ122号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり504号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ220号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま716号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  44
  โนโซมิ
  のぞみ348号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ128号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 14

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり648号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま718号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ130号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり506号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ222号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま720号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ136号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 15

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり650号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま722号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ374号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり508号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ224号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま724号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ386号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 16

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり652号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま726号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ390号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり510号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ226号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま728号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ402号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 17

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり654号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま730号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ228号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり512号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ230号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま732号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ232号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 18

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり656号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま734号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ234号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり514号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ236号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま736号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ168号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 19

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり658号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま738号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ238号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり516号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ240号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま740号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  59
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 20

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり660号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま742号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ242号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり518号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ244号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま744号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 21

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  06
  ฮิการิ
  ひかり662号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  09
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  12
  โคดาม่า
  こだま746号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ246号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  29
  ฮิการิ
  ひかり520号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  36
  โนโซมิ
  のぞみ248号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま748号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 22

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ464号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  06
  โคดาม่า
  こだま750号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  08
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  12
  ฮิการิ
  ひかり664号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ250号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり522号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  โนโซมิ
  のぞみ252号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  41
  โคดาม่า
  こだま752号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ478号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 23

 • 00
  ฮิการิ
  ひかり666号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  06
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  18
  โคดาม่า
  こだま754号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ482号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  23
  ฮิการิ
  ひかり668号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ486号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 21番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป