ชินากาว่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โคดาม่า โนโซมิ ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 00
  โคดาม่า
  こだま800号
  โตเกียว
  14
  โคดาม่า
  こだま802号
  โตเกียว
  30
  โคดาม่า
  こだま804号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま806号
  โตเกียว
  53
  โคดาม่า
  こだま808号
  โตเกียว
 • 8

 • 02
  โคดาม่า
  こだま810号
  โตเกียว
  06
  โนโซมิ
  のぞみ268号
  โตเกียว
  08
  ฮิการิ
  ひかり630号
  โตเกียว
  11
  โคดาม่า
  こだま812号
  โตเกียว
  17
  โนโซมิ
  のぞみ200号
  โตเกียว
  20
  โนโซมิ
  のぞみ202号
  โตเกียว
  23
  โคดาม่า
  こだま814号
  โตเกียว
  30
  โคดาม่า
  こだま816号
  โตเกียว
  33
  โนโซมิ
  のぞみ204号
  โตเกียว
  35
  ฮิการิ
  ひかり632号
  โตเกียว
  45
  โนโซมิ
  のぞみ66号
  โตเกียว
  47
  โคดาม่า
  こだま818号
  โตเกียว
  51
  โนโซมิ
  のぞみ68号
  โตเกียว
  56
  โคดาม่า
  こだま820号
  โตเกียว
 • 9

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり634号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  18
  โนโซมิ
  のぞみ206号
  โตเกียว
  23
  โคดาม่า
  こだま700号
  โตเกียว
  29
  โนโซมิ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり636号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ208号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま822号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  59
  โนโซมิ
  のぞみ210号
  โตเกียว
 • 10

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり638号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ212号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま702号
  โตเกียว
  18
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ214号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり640号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま704号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
 • 11

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり642号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま706号
  โตเกียว
  18
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ218号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま708号
  โตเกียว
  47
  โนโซมิ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  57
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
 • 12

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり644号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま710号
  โตเกียว
  18
  โนโซมิ
  のぞみ88号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり670号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ220号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま712号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
 • 13

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり646号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま714号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり504号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ222号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま716号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
 • 14

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり648号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま718号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり506号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ224号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま720号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
 • 15

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり650号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま722号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり508号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ226号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま724号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
 • 16

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり652号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま726号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり510号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ228号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま728号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
 • 17

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり654号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま730号
  โตเกียว
  21
  โนโซมิ
  のぞみ230号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり512号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ232号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま732号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
 • 18

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり656号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま734号
  โตเกียว
  21
  โนโซมิ
  のぞみ234号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり514号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ236号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま736号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
 • 19

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり658号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま738号
  โตเกียว
  21
  โนโซมิ
  のぞみ240号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり516号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ242号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま740号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  59
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
 • 20

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり660号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま742号
  โตเกียว
  21
  โนโซมิ
  のぞみ244号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり518号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ246号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま744号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
 • 21

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  06
  ฮิการิ
  ひかり662号
  โตเกียว
  09
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  12
  โคดาม่า
  こだま746号
  โตเกียว
  21
  โนโซมิ
  のぞみ248号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  29
  ฮิการิ
  ひかり520号
  โตเกียว
  36
  โนโซมิ
  のぞみ250号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま748号
  โตเกียว
  50
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
 • 22

 • 06
  โคดาม่า
  こだま750号
  โตเกียว
  08
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  12
  ฮิการิ
  ひかり664号
  โตเกียว
  18
  โนโซมิ
  のぞみ252号
  โตเกียว
  21
  ฮิการิ
  ひかり522号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  36
  โนโซมิ
  のぞみ254号
  โตเกียว
  41
  โคดาม่า
  こだま752号
  โตเกียว
  51
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
 • 23

 • 00
  ฮิการิ
  ひかり666号
  โตเกียว
  06
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  18
  โคดาม่า
  こだま754号
  โตเกียว
  23
  ฮิการิ
  ひかり668号
  โตเกียว
  26
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  39
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว