ชินากาว่า

โตเกียว
ชินโยโกฮาม่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮิการิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 28
  ฮิการิ
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 7

 • 04
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 8

 • 04
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 9

 • 04
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 10

 • 04
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 11

 • 04
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 12

 • 04
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 13

 • 04
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 14

 • 04
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 15

 • 04
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 16

 • 04
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 17

 • 40
  ฮิการิ
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 18

 • 10
  ฮิการิ
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 19

 • 10
  ฮิการิ
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  40
  ฮิการิ
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
 • 20

 • 04
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 23・24番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-12-02 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป