ฮิเมจิ

JR บันตันเส้น สำหรับ เทระมาเอะ/วาดะยามะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations