ฮิเมจิ

JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า) สำหรับ โอคายาม่า/บันชูอาโก

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 寝台特急 普通 快速 特急 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 26
  寝台特急
  サンライズ出雲
  อิซูโมะชิ
  26
  寝台特急
  サンライズ瀬戸
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  29
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
  54
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
 • 6

 • 27
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  32
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
 • 7

 • 05
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  มิฮาระ
  18
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  31
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  นิอมิ
  53
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
 • 8

 • 01
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  36
  特急
  スーパーはくと1号
  คุระโยชิ
  41
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 9

 • 09
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  29
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  40
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  47
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 10

 • 09
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  22
  特急
  スーパーはくと3号
  คุระโยชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 11

 • 06
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  20
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 12

 • 05
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  20
  特急
  スーパーはくと5号
  คุระโยชิ
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 13

 • 05
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  17
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 14

 • 04
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  20
  特急
  スーパーはくと7号
  คุระโยชิ
  34
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 04
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  19
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 04
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  35
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 17

 • 00
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
 • 18

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  06
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  มิฮาระ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  22
  特急
  スーパーはくと11号
  คุระโยชิ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  40
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  คามิโกริ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
 • 19

 • 04
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 20

 • 07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  ฟุกุยามะ
  43
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
 • 21

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  特急
  スーパーはくと13号
  ทตโตริ
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  22
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  40
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  โอคายาม่า
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 22

 • 07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คามิโกริ
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
 • 23

 • 02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  28
  普通
  JR山陽本線(神戸-岡山)
  บันชูอาโก
  49
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
 • 0

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ