ฮิเซ็นยามากุจิ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ โทสุ/ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations