ฮาจิโนะเฮะ

อาโออิโมริทางรถไฟเซ็น (ฮาจิโนเฮะ-อาโอโมริ) สำหรับ อาโอโมริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations