สนามบินฮาโกดาเตะ

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินฮาโกดาเตะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA