สนามบินฮาโกดาเตะ

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินฮาโกดาเตะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations