ฮาโกดาเตะ

JR สายหลักฮาโกดาเตะ(ฮาโกดาเตะ-โอชะมันเบะ) สำหรับ โอชะมันเบะ/คิโกะไน

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations