ฮาโกดาเตะ

JR สายหลักฮาโกดาเตะ(ฮาโกดาเตะ-โอชะมันเบะ) สำหรับ โอชะมันเบะ/คิโกะไน

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations