ชิระอิจิ

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ ฮิโระชิมะ/อิวะคุนิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  53
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  มินามิอิวะคุนิ
 • 6

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
  25
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  40
  快速
  JR山陽本線快速〔通勤ライナー〕
  อิวะคุนิ
  44
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  53
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
 • 7

 • 06
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
  14
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  25
  快速
  JR山陽本線快速〔通勤ライナー〕
  อิสึกาอิจิ
  30
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  45
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  52
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
 • 8

 • 19
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  34
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  51
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
 • 9

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 10

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  38
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 11

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  42
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 12

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  39
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 13

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  41
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 14

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  39
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 15

 • 12
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  40
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  มินามิอิวะคุนิ
 • 16

 • 12
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  33
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  48
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  59
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 17

 • 20
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โอโนะอุระ
  33
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  49
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
 • 18

 • 27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  42
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 19

 • 04
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โทคุยามะ
  20
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  28
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  41
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  โทคุยามะ
 • 20

 • 11
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  29
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
  42
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  57
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 21

 • 25
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ฮิโระชิมะ
  40
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
 • 22

 • 03
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  32
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ
  51
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิสึกาอิจิ
 • 23

 • 14
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  อิวะคุนิ