โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)

สายรถไฟสายไอโนะคาเซะ โตะ ยามะ สำหรับ อุโอซุ/โทยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 ライナー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations