ฮาคาตะ

ชินโทสุ

JR กยูชูรถไฟหัวกระสุน สำหรับ คุมาโมโตะ/คาโกชิม่าชูโอ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ชุบาเมะ ซากุระ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 10
  ชุบาเมะ
  つばめ307号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  43
  ชุบาเมะ
  つばめ309号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
 • 7

 • 24
  ชุบาเมะ
  つばめ311号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  58
  ซากุระ
  さくら401号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
 • 8

 • 10
  ชุบาเมะ
  つばめ313号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  40
  ซากุระ
  さくら403号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  51
  ชุบาเมะ
  つばめ315号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 9

 • 06
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  28
  ซากุระ
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ317号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 10

 • 38
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  47
  ชุบาเมะ
  つばめ319号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 11

 • 28
  ซากุระ
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ321号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 15番ホーム
 • 12

 • 01
  ซากุระ
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
 • 13

 • 01
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  06
  ชุบาเมะ
  つばめ323号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  36
  ซากุระ
  さくら405号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 14

 • 01
  ซากุระ
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ325号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 15

 • 01
  ซากุระ
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ327号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 16

 • 01
  ซากุระ
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  06
  ชุบาเมะ
  つばめ329号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  36
  ซากุระ
  さくら407号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 17

 • 01
  ซากุระ
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  06
  ชุบาเมะ
  つばめ331号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  36
  ซากุระ
  さくら409号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 18

 • 01
  ซากุระ
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  06
  ชุบาเมะ
  つばめ333号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ335号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 19

 • 01
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ337号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 20

 • 01
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  06
  ชุบาเมะ
  つばめ339号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  25
  ซากุระ
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ341号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 21

 • 01
  ซากุระ
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  45
  ชุบาเมะ
  つばめ343号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 22

 • 01
  ซากุระ
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  36
  ชุบาเมะ
  つばめ345号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 23

 • 01
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 15番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-29 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป