ฮาคาตะ

ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน สำหรับ สนามบินฟุกุโอกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  59
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 6

 • 09
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  31
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  48
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 7

 • 07
  快速
  福岡市営空港線快速
  สนามบินฟุกุโอกะ
  18
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  44
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  48
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  54
  快速
  福岡市営空港線快速
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 8

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  03
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  06
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  09
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  15
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  18
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  21
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  24
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  33
  快速
  福岡市営空港線快速
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  39
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  43
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  46
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 9

 • 03
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  07
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  33
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  39
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  50
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  56
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 10

 • 03
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  11
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  58
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 11

 • 05
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  41
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 12

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 13

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 14

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 15

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  34
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  42
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  49
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  57
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 16

 • 04
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  19
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 17

 • 01
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  07
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  26
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  30
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  41
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  46
  快速
  福岡市営空港線快速
  สนามบินฟุกุโอกะ
  54
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  59
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 18

 • 02
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  07
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  15
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  20
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  27
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  32
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  37
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  59
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 19

 • 03
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  08
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  21
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  36
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  40
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  47
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 20

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  08
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  14
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  21
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  28
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  38
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  45
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 21

 • 01
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  12
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  18
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  23
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  29
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  39
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  48
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  55
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 22

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  08
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  16
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  23
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  32
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  40
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  51
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 23

 • 00
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  11
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  23
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  32
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  39
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
  52
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ
 • 0

 • 09
  普通
  福岡市営空港線
  สนามบินฟุกุโอกะ