ฮาคาตะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ こだま さくら みずほ ひかり
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  07
  こだま
  こだま838号
  โอคายาม่า
  21
  こだま
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  59
  さくら
  さくら540号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 04
  こだま
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  49
  こだま
  こだま844号
  โอคายาม่า
 • 8

 • 36
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  48
  こだま
  こだま846号
  โอคายาม่า
 • 9

 • 36
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  49
  こだま
  こだま848号
  โอคายาม่า
 • 10

 • 36
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  52
  こだま
  こだま850号
  โอคายาม่า
 • 11

 • 36
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  48
  こだま
  こだま852号
  โอคายาม่า
 • 12

 • 36
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま854号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 36
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま856号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 36
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま858号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 36
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  54
  こだま
  こだま860号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 36
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  54
  こだま
  こだま862号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 23
  さくら
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  27
  こだま
  こだま864号
  โอคายาม่า
  36
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  55
  こだま
  こだま866号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 22
  みずほ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  53
  こだま
  こだま776号
  ฮิโระชิมะ
 • 19

 • 25
  こだま
  こだま870号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
 • 20

 • 32
  こだま
  こだま874号
  โอคายาม่า
  52
  ひかり
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 30
  こだま
  こだま876号
  ฟุกุยามะ
  52
  さくら
  さくら406号
  ฮิโระชิมะ