ฮาคาตะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ こだま さくら みずほ つばめ ひかり
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  07
  こだま
  こだま838号
  โอคายาม่า
  21
  こだま
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  59
  さくら
  さくら540号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 04
  こだま
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  15
  のぞみ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  23
  こだま
  こだま770号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  36
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  49
  こだま
  こだま844号
  โอคายาม่า
  53
  みずほ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 00
  のぞみ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  03
  つばめ
  つばめ302号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  15
  のぞみ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  48
  こだま
  こだま846号
  โอคายาม่า
 • 9

 • 15
  のぞみ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  31
  こだま
  こだま772号
  ชินชิโมโนเซกิ
  36
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  49
  こだま
  こだま848号
  โอคายาม่า
 • 10

 • 15
  のぞみ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  52
  こだま
  こだま850号
  โอคายาม่า
 • 11

 • 15
  のぞみ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  48
  こだま
  こだま852号
  โอคายาม่า
 • 12

 • 15
  のぞみ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま854号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 15
  のぞみ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま856号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 15
  のぞみ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま858号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 00
  のぞみ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  54
  こだま
  こだま860号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 00
  のぞみ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  54
  こだま
  こだま862号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 00
  のぞみ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  23
  さくら
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  27
  こだま
  こだま864号
  โอคายาม่า
  36
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  52
  こだま
  こだま774号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  55
  こだま
  こだま866号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 03
  のぞみ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  22
  みずほ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  45
  さくら
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  53
  こだま
  こだま776号
  ฮิโระชิมะ
  59
  のぞみ
  のぞみ64号
  โตเกียว
 • 19

 • 15
  みずほ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
  25
  こだま
  こだま870号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
 • 20

 • 01
  のぞみ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
  18
  さくら
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  32
  こだま
  こだま874号
  โอคายาม่า
  52
  ひかり
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 09
  みずほ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ
  30
  こだま
  こだま876号
  ฟุกุยามะ
  52
  さくら
  さくら406号
  ฮิโระชิมะ
 • 22

 • 20
  こだま
  こだま778号
  ชินชิโมโนเซกิ
  48
  こだま
  こだま780号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 23

 • 28
  こだま
  こだま782号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)