ฮาคาตะ

ทาเกะชิตะ
โยชิสูกะ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) สำหรับ โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)/ซาสะกุริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา 区間快速 รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 6番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายซาซากุริ (สายฟุกุโอกะยูทากะ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  36
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 09
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 12

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 13

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 14

 • 11
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 2番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 17

 • 13
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  29
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 21

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 22

 • 14
  รถไฟเร็ว
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 2番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ)
  โมจิโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป