ฮาคาตะ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) สำหรับ โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)/ซาสะกุริ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 01
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  22
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  41
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  51
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 6

 • 06
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  21
  特急
  ソニック1号
  โออิตะ
  25
  普通
  JR篠栗線〔福北ゆたか線〕
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  36
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  55
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 7

 • 00
  特急
  ソニック3号
  โออิตะ
  03
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  14
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  25
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  31
  特急
  にちりんシーガイア5号
  สนามบินมิยาซากิ
  39
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  45
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  59
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 8

 • 02
  特急
  ソニック5号
  โออิตะ
  08
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック7号
  โออิตะ
  23
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  23
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  35
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  49
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  49
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 9

 • 03
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  21
  特急
  ソニック11号
  โออิตะ
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  45
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 10

 • 09
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック15号
  โออิตะ
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 11

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック19号
  โออิตะ
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 12

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック23号
  โออิตะ
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 13

 • 10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック27号
  โออิตะ
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 14

 • 00
  特急
  ソニック29号
  โออิตะ
  10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック31号
  โออิตะ
  33
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 15

 • 00
  特急
  ソニック33号
  โออิตะ
  10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック35号
  โออิตะ
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 16

 • 00
  特急
  ソニック37号
  โออิตะ
  10
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック39号
  โออิตะ
  31
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  52
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 17

 • 00
  特急
  ソニック41号
  สะอิกิ
  12
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック43号
  โออิตะ
  32
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  40
  特急
  きらめき2号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  50
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 18

 • 00
  特急
  ソニック45号
  โออิตะ
  02
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック47号
  โออิตะ
  29
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  29
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  40
  特急
  きらめき4号
  โมจิโก
  47
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 19

 • 00
  特急
  ソニック49号
  โออิตะ
  02
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック51号
  โออิตะ
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  40
  特急
  きらめき6号
  โมจิโก
  50
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 20

 • 00
  特急
  ソニック53号
  โออิตะ
  02
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  20
  特急
  ソニック55号
  โออิตะ
  28
  区間快速
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  41
  特急
  きらめき8号
  โมจิโก
  44
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  51
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 21

 • 02
  特急
  ソニック57号
  โออิตะ
  12
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  24
  特急
  きらめき10号
  โมจิโก
  30
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  36
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  51
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
 • 22

 • 06
  特急
  ソニック59号
  โออิตะ
  14
  快速
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  โมจิโก
  26
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  34
  特急
  ソニック201号
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 23

 • 00
  普通
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  โมจิโก
  10
  特急
  きらめき12号
  โมจิโก
  44
  特急
  リレーかもめ64号
  โมจิโก