อุเมดะ (สายฮันคิว)

ฮันคิวสายหลักทาคาราซูกะ สำหรับ ทาการะสูกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations