โอซากาอูเมดะ

ฮันคิวสายหลักโคเบะ สำหรับ โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 通勤急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations