ไฮจิมะ

อุชิฮามะ
อากิชิมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ ทาจิกาวะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 52
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 5

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  32
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  48
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 7

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  53
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
 • 8

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  18
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  55
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  50
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  56
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 10

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  19
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  50
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
 • 11

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  24
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  30
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 12

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  23
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  43
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  54
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 13

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  21
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  43
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  55
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 14

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  22
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  33
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  54
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 15

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  22
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  49
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  58
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  ホリデー快速おくたま2号
  โตเกียว
 • 16

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  24
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  31
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 17

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  12
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  ホリデー快速おくたま4号
  โตเกียว
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  44
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  ホリデー快速おくたま6号
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 18

 • 11
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  20
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 19

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  19
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 20

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 21

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  35
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 23

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 0

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป