ไฮจิมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ โอเมะ/โอคุทามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速 快速 青梅特快
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations