ไฮจิมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ โอเมะ/โอคุทามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations