ไฮจิมะ

อุชิฮามะ
อากิชิมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ ทาจิกาวะ/โตเกียว

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 52
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 5

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  49
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  59
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
 • 6

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おうめ2号
  โตเกียว
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  50
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  54
  通勤特快
  JR青梅線通勤特別快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 7

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  24
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  46
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 8

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  11
  通勤特快
  JR青梅線通勤特別快速
  โตเกียว
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  19
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  50
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 10

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  36
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 11

 • 00
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  13
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  52
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 12

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  15
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 13

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  14
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  29
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 14

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  14
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  53
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 15

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  14
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 16

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  16
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  40
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 17

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 18

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  33
  青梅特快
  JR青梅線青梅特快
  โตเกียว
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  49
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  23
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  35
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
 • 20

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  10
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  27
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  49
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 21

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  34
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  45
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 22

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR青梅線快速
  โตเกียว
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  มูซาชิโคกาเนอิ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  มิทากะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
 • 0

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอเมะเส้น
  ทาจิกาวะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2021-06-21 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป