อะตามิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ นูมาซุ/ชิซุโอกะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations