นิปโปริ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ มัตสึโดะ/มิโตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 36
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 5

 • 06
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  34
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  54
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 6

 • 07
  普通
  JR常磐線
  มิโตะ
  16
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  34
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  44
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  54
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  57
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 7

 • 06
  普通
  JR常磐線
  มิโตะ
  13
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  19
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  27
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  37
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  44
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  53
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 8

 • 01
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  09
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  17
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  28
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  38
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  42
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  52
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 9

 • 00
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  09
  普通
  JR常磐線
  มิโตะ
  16
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  21
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  28
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  37
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  48
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 10

 • 11
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  19
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  23
  快速
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  37
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  42
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 11

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 12

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 13

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 14

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 15

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  17
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  25
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 16

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  17
  普通
  JR常磐線
  มิโตะ
  26
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
 • 17

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  23
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  43
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  50
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  57
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
 • 18

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  17
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  24
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  29
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  36
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  43
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  48
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  53
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  58
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 19

 • 05
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  17
  快速
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  24
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  29
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  45
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  52
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  58
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
 • 20

 • 07
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  29
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  45
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  51
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  57
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 21

 • 06
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  21
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  29
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  37
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  48
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  57
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
 • 22

 • 06
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  15
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  26
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  35
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  43
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  58
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 23

 • 06
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  34
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  46
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  52
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 0

 • 03
  快速
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  快速
  JR常磐線快速
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
  26
  快速
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  36
  快速
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ