นิปโปริ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 5

 • 21
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 6

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  31
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  59
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 7

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ52号
  ชินากาว่า
  06
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ54号
  อุเอโนะ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 8

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  14
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 9

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  17
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  35
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  54
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  59
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 10

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  54
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 11

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 12

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 13

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 14

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 15

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 16

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  58
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 18

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  49
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  59
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 19

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  30
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 20

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 21

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  13
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  55
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 22

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  14
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  39
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 23

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  49
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
 • 0

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อุเอโนะ