นิปโปริ

อุเอโนะ
มิกาวะชิมะ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ มัตสึโดะ/มิโตะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 5

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 7

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 10

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 11

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 12

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 14

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 15

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 16

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  ทาคาฮางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 18

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 21

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 22

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 23

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 0

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป