นิปโปริ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ มัตสึโดะ/มิโตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 5

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 6

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 7

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  19
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 9

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 10

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  19
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 11

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 12

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 13

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 14

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 15

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 16

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
 • 17

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  ทาคาฮางิ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
 • 18

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 19

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  นาริตะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
 • 20

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 21

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
 • 22

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 23

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  สึชิอุระ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
 • 0

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  โทริเดะ
  15
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線快速
  มัตสึโดะ