ฮิเนโนะ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ โอโตริ/เท็นโนจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 区間快速 直通快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 35
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 5

 • 03
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  28
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  31
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  34
  特急
  くろしお2号
  ชินโอซากะ
  41
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  59
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 6

 • 01
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  10
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  21
  特急
  くろしお4号
  ชินโอซากะ
  23
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  35
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  38
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  41
  特急
  はるか2号
  เกียวโต
  45
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  54
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  54
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 04
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  07
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  11
  特急
  くろしお6号
  ชินโอซากะ
  17
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  27
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  27
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  31
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  36
  特急
  はるか4号
  เกียวโต
  37
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  45
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  45
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  49
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  52
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  59
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  59
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 8

 • 05
  特急
  はるか6号
  เกียวโต
  06
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  09
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  22
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  26
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  特急
  くろしお8号
  ชินโอซากะ
  33
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  39
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  50
  特急
  はるか8号
  เกียวโต
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 04
  特急
  くろしお10号
  ชินโอซากะ
  06
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  06
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  20
  特急
  はるか10号
  เกียวโต
  27
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  41
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  51
  特急
  はるか12号
  เกียวโต
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  09
  特急
  くろしお12号
  เกียวโต
  10
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお14号
  ชินโอซากะ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお16号
  ชินโอซากะ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお20号
  ชินโอซากะ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 03
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお22号
  ชินโอซากะ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  26
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  41
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 02
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお24号
  ชินโอซากะ
  18
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  25
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  40
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 02
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお26号
  ชินโอซากะ
  17
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  21
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  特急
  くろしお28号
  ชินโอซากะ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  20
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  36
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  50
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 02
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  05
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  09
  特急
  くろしお32号
  ชินโอซากะ
  17
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  20
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  40
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  50
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 02
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  02
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  05
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  51
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 02
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  02
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  23
  特急
  くろしお36号
  ชินโอซากะ
  25
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  38
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  38
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22

 • 02
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  05
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  20
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  27
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  27
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  43
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  43
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  48
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 23

 • 03
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  07
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  23
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  23
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)