ฮิเนโนะ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ โอโตริ/เท็นโนจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 5

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお2号
  ชินโอซากะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  59
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 6

 • 01
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお4号
  ชินโอซากะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  38
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか2号
  เกียวโต
  45
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  54
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  54
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 04
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお6号
  ชินโอซากะ
  17
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  27
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  27
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか4号
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  45
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  45
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  59
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  59
  直通快速
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 8

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか6号
  เกียวโต
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  22
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお8号
  ชินโอซากะ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  39
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか8号
  เกียวโต
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお10号
  ชินโอซากะ
  06
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか10号
  เกียวโต
  27
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  41
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか12号
  เกียวโต
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお12号
  เกียวโต
  10
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお14号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお16号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお20号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお22号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  26
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  41
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお24号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  25
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  40
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお26号
  ชินโอซากะ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお28号
  ชินโอซากะ
  14
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお32号
  ชินโอซากะ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお36号
  ชินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  38
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  38
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  05
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  43
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 23

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  23
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  23
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)