ฮิเนโนะ

นากะทากิ
คุมะโทริ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ โอโตริ/เท็นโนจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 5

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお2号
  ชินโอซากะ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 6

 • 05
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお4号
  ชินโอซากะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか2号
  เกียวโต
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお6号
  ชินโอซากะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか4号
  เกียวโต
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか6号
  เกียวโต
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお8号
  ชินโอซากะ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか8号
  เกียวโต
  55
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお10号
  ชินโอซากะ
  06
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか10号
  เกียวโต
  27
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか12号
  เกียวโต
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお12号
  เกียวโต
  10
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  26
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  39
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお14号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  41
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお16号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお18号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお20号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお22号
  ชินโอซากะ
  11
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  26
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお24号
  ชินโอซากะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  21
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  56
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお26号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお28号
  ชินโอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお30号
  ชินโอซากะ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 04
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  04
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお32号
  ชินโอซากะ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 03
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお34号
  ชินโอซากะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 04
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  04
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお36号
  ชินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  38
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  38
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22

 • 05
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  43
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
 • 23

 • 03
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ)
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-26 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป