ฮิเนโนะ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ วาคายามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 13
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  32
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
 • 6

 • 13
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  52
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 7

 • 00
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  08
  快速
  紀州路快速
  ไคนัน
  21
  快速
  紀州路快速
  ยิวสะ
  28
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  39
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  区間快速
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
 • 8

 • 07
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  25
  特急
  くろしお1号
  ชินกุ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 9

 • 12
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  39
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  46
  特急
  くろしお3号
  ชิระฮามะ
  54
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 10

 • 09
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  22
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  特急
  くろしお7号
  ชิระฮามะ
 • 11

 • 09
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  24
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  特急
  くろしお9号
  ชิระฮามะ
 • 12

 • 06
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  特急
  くろしお11号
  ชินกุ
 • 13

 • 06
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  特急
  くろしお13号
  ชิระฮามะ
 • 14

 • 06
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 15

 • 06
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  特急
  くろしお17号
  ชินกุ
 • 16

 • 06
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  35
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  52
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  特急
  くろしお19号
  ชิระฮามะ
 • 17

 • 08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  24
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  37
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  56
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 18

 • 02
  特急
  くろしお21号
  ชินกุ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  56
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 19

 • 03
  特急
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  32
  特急
  くろしお25号
  วาคายามะ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  56
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 20

 • 01
  特急
  くろしお27号
  ชินกุ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  19
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  41
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  49
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  57
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 21

 • 02
  特急
  くろしお29号
  ชิระฮามะ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  19
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  32
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  41
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  58
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
 • 22

 • 12
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  35
  特急
  くろしお33号
  วาคายามะ
  43
  快速
  紀州路快速
  โกะโบ
  59
  快速
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
 • 23

 • 08
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  26
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  38
  特急
  くろしお35号
  วาคายามะ
  44
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  อิซูมิสูนะกาวะ
 • 0

 • 01
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ
  18
  普通
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  วาคายามะ