นิกโก

JR นิกโกเส้น สำหรับ อุสึโนะมิยะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 07
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 6

 • 00
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
  46
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 7

 • 18
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
  52
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 8

 • 48
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 9

 • 39
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 10

 • 34
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 11

 • 25
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 12

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 13

 • 10
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 14

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 15

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 16

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 17

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 18

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 19

 • 19
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 20

 • 04
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
 • 21

 • 04
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ
  52
  普通
  JR日光線
  อุสึโนะมิยะ