อามางาซากิ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/เกียวโต

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 普通 快速 新快速 特急 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูอิตะ (JR)
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 6

 • 10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  14
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  43
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  50
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
 • 7

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  02
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  20
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  29
  特急
  こうのとり2号
  ชินโอซากะ
  32
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  44
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  48
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  49
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอมิชิโอสึ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
 • 8

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  02
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  04
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  06
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิอิมาซุ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  22
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  28
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  32
  特急
  こうのとり4号
  ชินโอซากะ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  37
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  39
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  47
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  57
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 9

 • 02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  03
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  04
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  06
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  32
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  40
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  45
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  47
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 10

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  特急
  こうのとり8号
  ชินโอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  17
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 11

 • 00
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  17
  特急
  こうのとり10号
  ชินโอซากะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  45
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 12

 • 00
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  17
  特急
  こうのとり12号
  ชินโอซากะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  45
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 13

 • 00
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  45
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 14

 • 00
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  17
  特急
  こうのとり14号
  ชินโอซากะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 15

 • 00
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 16

 • 00
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  13
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  16
  特急
  こうのとり18号
  ชินโอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 17

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  10
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  特急
  こうのとり20号
  ชินโอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  42
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 18

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  10
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  特急
  こうのとり22号
  ชินโอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  42
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 19

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  31
  特急
  こうのとり24号
  ชินโอซากะ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 20

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 21

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  16
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  特急
  こうのとり28号
  ชินโอซากะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  47
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 22

 • 03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  11
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  20
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  33
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  46
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
 • 23

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  11
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  32
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  เกียวโต
  55
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 0

 • 07
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ