อามางาซากิ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 6

 • 04
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  27
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  48
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 7

 • 02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  34
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  47
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 8

 • 03
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  24
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 9

 • 06
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 10

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 11

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 12

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 13

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 14

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 17

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 18

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  43
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 19

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 20

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
 • 21

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คามิโกริ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
 • 22

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 0

 • 07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ