นันบะ (สายนันไค)

สายหลักนันไค สำหรับ วาคายามะชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 空港急行 有料特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations