นันบะ (สายนันไค)

นันไคสายโคยะ สำหรับ โกคุราคุบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 特急 各停 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations