นันบะ (สายนันไค)

นันไคสายโคยะ สำหรับ โกคุราคุบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 区間急行 各停 快速急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations