นันบะ (สายนันไค)

อิมะมิยะเอะบิสึ

นันไคสายโคยะ สำหรับ โกคุราคุบาชิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 06
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
 • 6

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  โกคุราคุบาชิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คิตะโนะดะ(รถบัส)
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  29
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  40
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  52
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  55
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  57
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
 • 7

 • 04
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  14
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー61号
  อิซูมิชูโอ
  25
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
  30
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん1号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  37
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  39
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  44
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  48
  快速急行
  南海高野線快速急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  50
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  57
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  59
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
 • 8

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  07
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  09
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー63号
  อิซูมิชูโอ
  19
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  21
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  27
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  29
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  38
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうや1号
  โกคุราคุบาชิ
  42
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  48
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  51
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  มิกกาอิจิโจ
  56
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  59
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 9

 • 01
  快速急行
  南海高野線快速急行
  โกคุราคุบาชิ
  04
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  08
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  10
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  20
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  มิกกาอิจิโจ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  26
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  30
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  36
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  40
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  55
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうや3号
  โกคุราคุบาชิ
  02
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  08
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  13
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  18
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  โกคุราคุบาชิ
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  30
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  36
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  38
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  42
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  48
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  54
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
 • 11

 • 02
  快速急行
  南海高野線快速急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  19
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
 • 12

 • 02
  快速急行
  南海高野線快速急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  04
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  19
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
 • 13

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうや5号
  โกคุราคุบาชิ
  02
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  04
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  19
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうや7号
  โกคุราคุบาชิ
  02
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  04
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  19
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
 • 15

 • 02
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  04
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  19
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  区間急行
  南海高野線区間急行
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
 • 16

 • 02
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  04
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  09
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  17
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  19
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  32
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  34
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  39
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  49
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー65号
  อิซูมิชูโอ
  59
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
 • 17

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  04
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん3号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  12
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  17
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  30
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  41
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー67号
  อิซูมิชูโอ
  48
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  53
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  58
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
 • 18

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  03
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  08
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  09
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  13
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  18
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん5号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  26
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  30
  快速急行
  南海高野線快速急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  35
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  39
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー69号
  อิซูมิชูโอ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  46
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  50
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  52
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  56
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 19

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん7号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  07
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  09
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  มิกกาอิจิโจ
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  16
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  19
  快速急行
  南海高野線快速急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー71号
  อิซูมิชูโอ
  26
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  30
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  31
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  35
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  40
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  45
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  49
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  55
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん9号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  07
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  12
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  มิกกาอิจิโจ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー73号
  อิซูมิชูโอ
  19
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  30
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん11号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  37
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  38
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  42
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  47
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー75号
  อิซูมิชูโอ
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  กนโก
  56
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 21

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん13号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  07
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  12
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  18
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  30
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  35
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  41
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー77号
  อิซูมิชูโอ
  48
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  53
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 22

 • 00
  区間急行
  南海高野線区間急行
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん15号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  07
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  12
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  มิกกาอิจิโจ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  17
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー79号
  อิซูมิชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  30
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん17号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  37
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
  39
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  รินคันเด็นเอ็นโทะชิ
  42
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  48
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  54
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  泉北ライナー81号
  อิซูมิชูโอ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りんかん19号
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  16
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  คาวาจินากาโน่
  30
  รถไฟด่วน
  南海高野線急行
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  40
  準急
  南海高野線準急
  มิกกาอิจิโจ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  มิกกาอิจิโจ
  47
  準急
  南海高野線準急
  อิซูมิชูโอ
 • 0

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  南海高野線各停
  ชิโยดะ
  10
  区間急行
  南海高野線区間急行
  มิกกาอิจิโจ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-17 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป