มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-มินามีจิโทเสะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations